Wie zitten er in de MR?

De MR op de Plakkenberg bestaat uit 6 personen. Daarvan zijn 3 leden door en uit het personeel gekozen (teamgeleding). De andere 3 zijn gekozen door en uit de ouders-/verzorgers (oudergeleding). Een MR-lid heeft zitting voor maximaal 3 jaar en is daarna herkiesbaar.
De MR van de Plakkenberg is gevormd door de volgende leden:

Ouders:  

  • Ouders:
  • Jaco Buizert
  • Roel Leuverink   
  • Marcia Liebrand
  • Jet Immink-Megens (Aspirant-lid)

Personeel:  

  • Helma ten Broeke
  • Sedie Bakker
  • Veronique de Volder
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl